Sgk 2022 ödenek

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan duyuruda yeni yıla ilişkin prim ve ödeneklerin tutarları belirlendiği açıklandı. Buna göre Genel Sağlık Sigortası Priminin ne kadar olduğu da belirtildi.

Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan, alt gelire sahip vatandaşların sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri için alınan kararlara göre yeni yılda Genel Sağlık Sigortası Priminin 150 lira olduğu belirtildi. Buna göre yeni yılda 150 lira ödeneği tamamlayan hiçbir sağlık güvencesi olmayan kişi veya yakınları sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek.

SGK tarafından yapılan yazılı açıklamada yeni yılda sağlık güvencesi olmayan kişilerin sağlık hizmetlerinden faydalanmaları için ödemeleri gereken tutarı açıkladı. Alınan karara göre kişiler 150 lira ödemeleri taktirde sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek. Bireyler ödemeleri kendileri için yapabildiği gibi bakmakla yükümlü oldukları kişiler için de yapabilecek.

SGK tarafından yapılan yazılı açıklamada yeni yılda sağlık güvencesi olmayan kişilerin sağlık hizmetlerinden faydalanmaları için ödemeleri gereken tutarı açıkladı. Alınan karara göre kişiler 150 lira ödemeleri taktirde sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek. Bireyler ödemeleri kendileri için yapabildiği gibi bakmakla yükümlü oldukları kişiler için de yapabilecek.

SGK’nin sağlık hizmetlerinin karşılanması için kişilerden talep ettiği 150 lirayı ödeyebilecek gücü olmayanlar devletten yardım alabiliyor. Yardımdan faydalanmak isteyenlerin sağlaması gereken en önemli şart ise gelir durumu. Başvuruda bulunan kişinin yaşadığı hanedeki kişi başına düşen gelirin, asgari ücretin brüt tutarının 3’te 1’inden az olmalıdır. Belirtilen şartı sağlayan kişiler başvurmaları halinde sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Ayrıca 18 yaşın altındaki kişiler, yeni doğum yapan analık halindeki kadınlar ve liseden yeni mezun olan ve 20 yaşını doldurmayanlar, üniversiteden mezun olan ve 25 yaşını henüz doldurmamış olanlar sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

SGK tarafından duyurulan destek kapsamında kişiler ödenmesi gereken 150 liralık tutarı ödemekte güçlük çekiyorlarsa devlet desteğinden faydalanabiliyor. Buna göre yaşadığı hanedeki kişi başına gelir brüt asgari ücretin 3’te 1’i oranında olan birey desteğe başvuruda bulunabilecek. Gelir durumunun tespit edilebilmesi için öncelikle Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı’na başvuruda bulunulması gerekiyor. Başvuru aşamasından sonra gelir durumu uygun görülen kişiler destekten faydalanabiliyor.

Gelir durumu dışında herhangi bir şart aranmıyor. Acil servisteki tedavisi sürdürülen madde bağımlısı kişiler, trafik veya iş kazası sonucunda hastanede yatışına karar verilen kişiler de sağlık güvenceleri olmamasına rağmen destekten faydalanabilecek. Bağ Kur veya GSS’ye dair herhangi bir prim borcu bulunan vatandaşlarla birlikte bakmakla yükümlü olunan kişilerin 31 Aralık 2022 tarihine kadar Sağlık Bakanlığı’na dahil tüm sağlık kuruluşlarından sağlık hizmeti alabilecekleri kurum tarafından hatırlatıldı. Borçların 31 Aralık 2022 tarihinden sonra kesin olarak ödenmesi gerekiyor. Ödenmemesi durumunda bu kişiler sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanamayacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir