o ilimizi

Türkiye’nin g’üvenli bölge oluşturmak için girdiği Suriye’de E’sed r’ejiminin s’kandal hayalleri var Türkiye’nin ülke topraklarını k’orumak için girdiği yerler bir yana Türkiye’nin bir iline göz dikmiş durumdalar Ülkemizin ayrılmaz parçası olan bir ilimizi i’şgal edecekleri t’ehdidi geldi Hatay’ın Türkiye’ye bağlanışının 82. yılında Suriye Halk Meclisi s’kandal bir bildiri yayınladı. Suriye P’arlamentosunun yayınladığı bildiride, Hatay’ın Türkiye’den geri alınması için mümkün olan her şeyin yapılacağı söylendi

HATAY’I GERİ ALACAĞIZ Hatay’ın anavatana katılmasının üzerinden tam 82 yıl geçti. Başta Suriye olmak üzere dünya ülkelerinin Orta Doğu coğrafyası üzerindeki hayalleri devam ederken, Suriye tarafından yayınlanan bir bildiri büyük t’epki çekti. Suriye Halk Meclisi, Hatay’ın Suriye toprağı olduğunu öne sürerek Türkiye’yi t’ehdit etti.

Hatay r’üşvet olarak verildi i’ddiası Fransa 1935 yılında Suriye ve Lübnan üzerindeki m’andasını kaldırdı. 9 Kasım 1936’da Suriye ile bir antlaşma yapan Fransa İskenderun dahil bölgedeki tüm haklarını Suriye h’ükümetine devretti.

Türkiye bu durumu t’epkiyle karşılayarak, Ankara antlaşmasının i’hlal edildiğini ifade etti ve bu devir antlaşmasını tanımadığını ilan etti. Fransa’ya diplomatik yoldan konunun çözülmesini önerdi. Fransa bu t’eklifi r’eddetti. Ancak kısa bir süre sonra g’örüşmeye açık olduğunu ifade ederek diplomatik kanalları açtı.

Fransa’nın tavır değiştirmesinde Almanya ve İtalya’daki t’otaliter yönetimlerin Avrupa’yı t’ehdit etmesi önemli rol oynamıştır. Fransa Türkiye’nin dostluğunun İskenderun’dan önemli olduğunu anlamaya başlamıştır. Bu gelişmeler üzerine 9 Ekim 1936 tarihinde Türkiye Fransa’ya bir nota vererek İskenderun’un da Suriye ve Lübnan gibi b’ağımsız bir devlet olması gerektiğini bildirdi.

Bu durum üzerine konu Milletler Cemiyetine götürüldü. Milletler cemiyetinde İskenderun ve Antakya iç işlerinde tam b’ağımsız, dış işlerinde Suriye’ye bağlı ö’zerk bir devlet olduğu kabul edildi. Fransa Milletler Cemiyetinin bu kararının uygulamasını ağırdan alınca Türkiye Hatay sınırına a’sker yığarak kararlılığını gösterdi. Bu durum üzerine Fransa Hatay ile ilgili tavrını yumuşatarak Hatay’daki valisini çekerek yerine bir Türk vali atadı. Daha sonra iki ülke arasında anlaşma yapılarak Hatay’ın toprak bütünlüğü ve s’iyasi statüsünün ortaklaşa korunması kararlaştırıldı ve bu çerçevede 5 Temmuz 1938 de Türk a’skeri Hataya girdi daha sonra referandum yapılarak Hatay Türkiye’ye bağlanmıştı bunu içine sindiremeyen E’sed r’ejimi Hatayı geri almak için herşeyi yapacağını dile getiriyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.